About me

Xin chào các bạn, mình là Trời Lạnh Ăn Lẩu, mình không phải một nghệ sĩ muốn giới thiệu bản thân và công việc ở đây,  cũng không phải là một doanh nghiệp viết ra sứ mệnh của mình. Mình chỉ là một du học sinh mới tốt nghiệp, lập ra Tủ Của Mọt vì muốn chia sẻ góc nhìn, quan điểm của bản thân về một số chủ đề hay ho, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà mình có, đồng thời cùng nhau phát triển và hoàn thiện bản thân. Rất vui được làm quen với các bạn.Tủ Của Mọt - Trời Lạnh Ăn Lẩu